Penjaminan Mutu

Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNISMA bertujuan;

  • Menjamin mutu pelaksanaan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berakhlak, profesional, bertanggungjawab, mampu mengembangkan diri dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional berlandaskan  ahlu sunah Wal jamaah.
  • Menjamin mutu penelitian dan pengabdian masyarakat (community service)  untuk mewujudkan Universitas Islam Malang sebagai Research University
  • Meningkatkan perbaikan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan menuju world class university.

Oleh sebab itu BPM memberikan tautan form kuesioner perihal visi, misi dan pelaksanaan pendidikan untuk diisi oleh stakeholder FIA

 

Kuesioner Visi dan Misi

[maxbutton id=”19″ ] [maxbutton id=”20″ ] [maxbutton id=”21″ ]

 

Kuesioner Pelaksanaan Pendidikan atau LP3 Semester Gasal

[maxbutton id=”23″ ] [maxbutton id=”22″ ]

 

Kuesioner Pelaksanaan Pendidikan atau LP3 Semester Genap

[maxbutton id=”25″ ] [maxbutton id=”24″ ]